Webinar “Kako okončati epidemiju HIV/AIDSa u Hrvatskoj”

petak 9.10. 2020. od 17 – 19 sati

PROGRAM

 1. HIV/AIDS u Hrvatskoj – liječenje kao prevencija
  prof. dr. sc. Josip Begovac, 20 min
 2. HIV indikatorska stanja
  prim. dr. sc. Šime Zekan, 20 min
 3. Prevencija HIV infekcije (PrEP i PEP)
  prof. dr. sc. Josip Begovac, 20 min
 4. Uspostava brzog i efikasnog testiranja i liječenja spolnih bolesti
  kao preduvjet za uspješnu prevenciju infekcije HIV-om
  prim. dr. sc. Šime Zekan, 20 min

  Rasprava i zaključak