27. travnja 2021. u 19 h

Organizator:
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA INFEKTIVNE BOLESTI
SEKCIJA ZA CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE I OSTALE GASTROINTESTINALNE INFEKCIJE


PROGRAM

Nikolina Bušić, Mirjana Balen Topić
Epidemiologija Clostridioides difficile infekcije – posebnosti tijekom COVID 19 pandemije

Mirjana Balen Topić
Patogeneza i liječenje Clostridioides difficile infekcije

Vera Škec
Uloga medicinske sestre u spriječavanju širenja Clostridioides difficile infekcije u COVID-19 izolaciji

Vesna Šalig
Tijek i ishod bolesti pacijenata sa postantimikrobnom dijarejom uzrokovanom toxinom Clostridium difficile

Diskusija

Viktor Kotarski
Razlikovanje bakterijske i SARS CoV 2 pneumonije

Josip Begovac
Liječenje COVID 19 u izvanbolničkim uvjetima – uloga antibiotika

Vanja Pintarić Japec
Nedoumice u liječenju COVID 19 s aspekta liječnika obiteljske medicine

Diskusija

Preuzmi program u PDF-u


Poštovane kolegice i kolege,
Iako je poznato da su bakterijske superinfekcije rijetke, svjedoci smo učestale empirijske primjene antibiotika u liječenju COVID-19 bolesnika na ne-intenzivnim bolničkim odjelima, liječenih putem bolničkih hitnih službi i u ordinacijama obiteljske medicine.

Jedna od posebno opasnih neželjenih pojava upotrebe antibiotika jest narušavanje normalne crijevne flore u pacijenta, što otvara put za razvoj crijevne infekcije uzrokovane s Clostridioides difficile. Postantimikrobni klostridijski proljev se može pojaviti u epidemijskom obliku, bolest je sklona recidiviranju, a u težem obliku može značajno pridonjeti mortalitetu bolesnika.

Osmislili smo stoga ovaj webinar s ciljem upoznavanja aktualnih smjernica liječenja osoba s blažom do teškom COVID-19 infekcijom, upoznavanja epidemiologije i liječenja C. difficile infekcije, kao i razmatranja najčešćih nedoumica u izboru liječenja na izvanbolničkoj razini.
Nadamo se da će teme predavanja biti korisne u Vašem svakodnevnom radu te da ćete nam se pridružiti u što većem broju.

Srdačan pozdrav,
Doc. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr. med, spec. Infektolog


Sudjelovanje na webinaru će biti bodovano od strane Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Sudjelovanje je besplatno.
Prijave na e-mail: jblaha@bfm.hr