Sekcija za virusni hepatitis Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a organizira Simpozij / webinar povodom svjetskog dana hepatitisa, koji će se održati 10. srpnja 2020. godine u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu

Program Simpozija / webinara:

Petak 10. srpnja 2020.

  • 09.30 Pozdravna riječ
  • 10.00 – 10.20 Tatjana Nemeth Blažić / Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj
  • 10.20 – 10.40 Papić Neven / Lezija jetre u COVID-19
  • 10.40 – 11.00 Vince Adriana / Utjecaj COVID-19 pandemije na implementaciju nacionalnog akcijskog plana za virusni hepatitis
  • 11.00 – 11.20 Tatjana Reić, Hepatos, Hrvatsko društvo za bolesti jetre “Hepatos” / Inicijative udruga oboljelih u 2020
  • 11.20 – 11.40 Maja Erceg Tušek, HUHIV
  • 11.40 – 12.00 Diskusija

Snimku webinara možete pogledati ovdje

Uvod i pozdravna riječ:

Tatjana Nemeth Blažić / Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj

Papić Neven / Lezija jetre u COVID-19

Vince Adriana / Utjecaj COVID-19 pandemije na implementaciju nacionalnog akcijskog plana za virusni hepatitis

Hepatos, Hrvatsko društvo za bolesti jetre “Hepatos” / Inicijative udruga oboljelih u 2020

Maja Erceg Tušek, HUHIV

Pitanja i odgovori


Organizatori:
Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH
Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević»
Hrvatski liječnički zbor – Hrvatskog društvo za infektivne bolesti
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)
Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva

Program Simpozija…