Arhiva

Simpozij NOhep je za sve
Pridruži se NOhep kampanji i zaustavi stigmatizaciju i diskriminaciju

Organizatori:
Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa
Ministarstva zdravstva RH
Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević»
Hrvatski liječnički zbor – Hrvatskog društva za infektivne bolesti
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)
European Liver Patients Association (ELPA)
Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa (HEPATOS)
Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)

Više o Simpoziju na slijedećem linku…