Sekcije Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora

 

Sekcija za respiratorne infekcije

Predsjednik: Prof. dr. sc. Ilija Kuzman

Tajnik: Prof. dr. sc. Neven Tudorić

Rizničar: Doc. dr. sc. Ivan Puljiz

 

Sekcija za virusni hepatitis

Predsjednica: Prof.dr.sc. Adriana Vince

 

Sekcija za imunologiju infektivnih bolesti

Predsjednica: Prof. dr. sc. Alemka Markotić

 

Sekcija za putničku i tropsku medicinu

Predsjednica: Prof.dr.sc. Davorka Lukas

 

Sekcija mladih

Predsjednik: dr. Branimir Gjurašin

E-mail: brangjur@gmail.com

Tajnik: dr. Vedran Stevanović

Rizničarka: Edita Dražić Maras

 

Sekcija za zoonoze

Predsjednik: prof.dr.sc. Boris Dželalija

E-mail: boris.dzelalija@zd.t-com.hr

Dopredsjednik: prim.dr. sc. Nenad Pandak

Rizničar: dr. Ivica Čabraja

 

Sekcije za infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi

Predsjednica: dr. Nikolina Bušić

 

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi predstavljaju značajni segment u kvaliteti zdravstvene usluge. Usprkos napretku u modernoj medicini, 5 – 10 % bolesnika primljenih u bolnicu steknu infekciju povezanu sa zdravstvenom skrbi.  Obzirom da infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi predstavljaju značajan i specifičan dio infektologije, Sekcija za infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi osnovana je  u cilju neposrednijeg i intenzivnijeg sagledavanja prevencije i liječenja ovih infekcija. Pristup infekcijama povezanim sa zdravstvenom skrbi  mora biti multidisciplinaran pa su u rad Sekcije uključeni svi profili članova HLZ-a koji se susreću sa ovom problematikom.

Najvažniji zadaci Sekcije za infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi su trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova, predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke kao i unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva iz područja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.