Sekcije Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a

​Sekcije za Clostridioides difficile i ostale gastrointestinalne infekcije

Predsjednik: izv. prof. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr med., Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska c. 8, 10000 Zagreb, mail: mbalen@bfm.hr
Tajnik: Jelena Budimir Mihalić, dr. med., Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska c. 8, 10000 Zagreb, mail: jbudimir@bfm.hr
Rizničar: Izv. prof. Dalibor Vukelić, dr. med., Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska c. 8 10000 Zagreb, mail: dvukelicster@gmail.com

Sekcija za infekcije kože i lokomotornog sustava

Predsjednik: Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr. med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, 10000 Zagreb, mail: ipuljiz@bfm.hr
Tajnik: Klaudija Višković, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, 10000 Zagreb, mail: klaudija.viskovic@bfm.hr
Rizničar: Antea Topić, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, 10000 Zagreb, mail: atopic@bfm.hr

Sekcija za upravljanje antimikrobnom terapijom

Predsjednik: Vladimir Krajinović, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska cesta 8, 10000 Zagreb, mail: vkrajinovic@bfm.hr
Rizničar: Vedran Stevanović, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska cesta 8, Zagreb, mail: vedran.stevanovic@gmail.com

Sekcije za HIV i infekcije imunokompromitranih bolesnika

Predsjednik: Prof. dr .sc. Josip Begovac, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8, 10000 Zagreb, mail: jbegovac@bfm.hr
Tajnik: Prim. dr. sc. Šime Zekan, dr. med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8, 10000 Zagreb, mail: sime.zekan@gmail.com
Rizničar: Dr. Romih Pintar Vanja, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8, 10000 Zagreb, mail: vromih@bfm.hr

Sekcija mladih HDIB HLZ

Predsjednik: Dr. sc. Marija Kusulja, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8, 10000 Zagreb, mail: brangjur@gmail.com
Tajnik: Vedran Stevanović, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8, 10000 Zagreb, mail: vedran.stevanovic@gmail.com
Rizničar: Edita Dražić Maras , Klinika za infektologiju, Klinički Bolnički Centar Split, Spinčićeva 1, 21000 Split

Sekcija za infekcije dišnog sustava

Predsjednik: Dr. sc. Lorna Stemberger Marić
Tajnik: Prof. dr. sc. Neven Tudorić
Rizničar: Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr. med.

Sekcija za virusni hepatitis

Predsjednica: Prof. dr. sc. Adriana Vince

Sekcija za imunologiju infektivnih bolesti

Predsjednica: Prof. dr. sc. Alemka Markotić

Sekcija za putničku i tropsku medicinu

Predsjednica: Prof. dr. sc. Davorka Lukas

Sekcija za zoonoze

​Predsjednica: prim. dr. sc. Nenad Pandak
Dopredsjednik: TBA
Rizničar: dr. Ivica Čabraja

Sekcije za infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi

Predsjednica: dr. Nikolina Bušić
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi predstavljaju značajni segment u kvaliteti zdravstvene usluge. Usprkos napretku u modernoj medicini, 5 – 10 % bolesnika primljenih u bolnicu steknu infekciju povezanu sa zdravstvenom skrbi. Obzirom da infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi predstavljaju značajan i specifičan dio infektologije, Sekcija za infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi osnovana je u cilju neposrednijeg i intenzivnijeg sagledavanja prevencije i liječenja ovih infekcija. Pristup infekcijama povezanim sa zdravstvenom skrbi mora biti multidisciplinaran pa su u rad Sekcije uključeni svi profili članova HLZ-a koji se susreću sa ovom problematikom.
Najvažniji zadaci Sekcije za infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi su trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova, predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke kao i unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva iz područja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Administracija za sekcije

Jasminka Blaha
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8, 10000 Zagreb
Mail: jblaha@bfm.hr
Mob: 091 1871 952