O društvu

Predsjednica: prof. dr. sc. Marija Santini

Prvi dopredsjednik: prof. dr. sc. Boris Lukšić

​Tajnik: dr. sc. Neven Papić doc. dr. sc.

Rizničarka: dr. Nikolina Bušić

Počasna predsjednica: prof. dr. sc. Tatjana Jeren

Administrativna tajnica: gđa. Jasminka Blaha

Glavni i odgovorni urednik Infektološkog glasnika: dr. Vladimir Krajinović doc. dr. sc.

Članovi upravnog odbora

Prof. dr. sc. Marija Santini (predsjednica)

Prof. dr. sc. Boris Lukšić (prvi dopredsjednik)

Dr. sc. Neven Papić doc. dr. sc. (tajnik)

Dr. Nikolina Bušić (rizničarka)

Prof. dr. sc. Biserka Trošelj Vukić (druga dopredsjednica)

Prof. dr. sc. Adriana Vince

Doc. dr. sc. Ljiljana Betica Radić

Prim. dr. sc. Nenad Pandak

Prof. dr. sc. Goran Tešović

Prof. dr. sc. Josip Begovac

Hrvatsko društvo za infektivne bolesti (HDIB) Hrvatskoga liječničkog zbora je stručno društvo koje je osnovano radi stručnog i znanstvenog rada na području infektivnih bolesti, a čiji je rad uređen Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a te Pravilnikom HDIB.

Zadaci HDIB-a

 • trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja;
 • suradnja s drugim stručnim, znanstvenim i nastavnim organizacijama;
 • predstavljanje struke u tijelima HLZ-a;
 • suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa;
 • predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke;
 • suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja;
 • predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima;
 • unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva;
 • njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima;
 • praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite pučanstva;
 • davanje stručnih mišljenja i ekspertiza;
 • predlaganje znanstvenih projekata.

Arhiva dokumenata za preuzimanje