O Društvu

Predsjednica: doc. dr. sc. Marija Santini

Prvi dopredsjednik: prof. dr. sc. Boris Lukšić

Tajnik: dr.sc. Neven Papić

Počasna predsjednica: prof. dr. sc. Tatjana Jeren

Administrativna tajnica: gđa. Jasminka Blaha

Glavni i odgovorni urednik Infektološkog glasnika: dr. Vladimir Krajinović

Hrvatsko društvo za infektivne bolesti (HDIB) Hrvatskoga liječničkog zbora je stručno društvo koje je osnovano radi stručnog i znanstvenog rada na području infektivnih bolesti, a čiji je rad uređen Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a te Pravilnikom HDIB.

Zadaci HDIB-a su:

 1. trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja;
 2. suradnja s drugim stručnim, znanstvenim i nastavnim organizacijama;
 3. predstavljanje struke u tijelima HLZ-a;
 4. suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa;
 5. predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke;
 6. suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja;
 7. predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima;
 8. unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva;
 9. njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima;
 10. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite pučanstva;
 11. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza;
 12. predlaganje znanstvenih projekata.