1. HRVATSKI KONGRES O UPALNIM BOLESTIMA JETRE

s međunarodnim sudjelovanjem
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INFEKTIVNE BOLESTI HLZ-a
I
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KLINIČKU PREHRANU HLZ-a
VIRTUALNI KONGRES

12.-14. studenog 2020.

Link na web stranicu kongresa…