Arhiva

9.12.2017., Klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“, Dvorana Fališevac, Mirogojska 8, Zagreb

PROGRAM ZA DAN FRANA MIHALJEVIĆA 2017. GODINE

Tema:“Sto godina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“

10 – 10.30
Otvorenje i pozdravi

10.30 – 11.00
Marijan Klarica
Sto godina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.00 – 12.00
Bruno Baršić
Moje najdraže predavanje

12.00 – 12.30
Stanka za kavu

12.30 – 12.50
Marija Santini
Nastava na Katedri za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

12.50 – 13.10
Josip Begovac
Publicistika Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

13.10 – 13.30
Adriana Vince
Znanstveni projekti Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

13.30 – 14.00
Razvoj Katedri za infektologiju na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Osijeku, Splitu i Rijeci

14.00 – 14.45
Ručak
_______________________________________________________________________________

14.45 – 15.30
Skupština HDIB

Prijave: 0911871952

Letak…