Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19

Poštovani članovi HDIB HLZ,

Nakon puno rada objavljujemo dokument Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19.
Nadamo se da će Vam biti koristan, komentari i prijedlozi za poboljšanje su dobrodošli, slobodno ih pošaljite na msantini@bfm.hr

NAPOMENA:
Prema dostupnim novim rezultatima istraživanja učinkovitosti i nuspojava antivirusnih lijekova za liječenje COVID-19, mijenjamo dijelove prethodno objavljenih preporuka za Kliničko zbrinjavanje COVID-19.

U nastavku se nalazi nadopuna sa ključnim izmjenama.

Dodatak:

Preporuke za kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19 i Preporuke za zbrinjavanje djece s COVID-19
objavljene u časopisu Medix br. 141, travanj 2020.

COVID-19 / Primjena zaštitne opreme

Želimo da budete educirani, zaštićeni i sigurni u radu sa COVID-19 bolesnicima. Ova prezentacija je namijenjena svom zdravstvenom osoblju koje skrbi za COVID-19 bolesnike, uključujući i intenziviste koji rade invazivne zahvate.

Preporuke

ESCMID webinari

Na slijedećim linkovima možete pronaći već održane webinare u organizaciji ESCMID-a na temu COVID-19.