Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19

Poštovani članovi HDIB HLZ,

Nakon puno rada objavljujemo dokument Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19.
Nadamo se da će Vam biti koristan.
Komentari i prijedlozi za poboljšanje su dobrodošli. Slobodno ih pošaljite na msantini@bfm.hr

NAPOMENA:
Prema dostupnim novim rezultatima istraživanja učinkovitosti i nuspojava antivirusnih lijekova za liječenje COVID-19, mijenjamo dijelove prethodno objavljenih preporuka za Kliničko zbrinjavanje COVID-19.

U nastavku se nalazi nadopuna sa ključnim izmjenama.

Želim Vam sreću i uspjeh u radu.
Srdačan pozdrav,
Marija Santini, predsjednica HDIB HLZ

Preporuke za kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19 i Preporuke za zbrinjavanje djece s COVID-19 objavljene u časopisu Medix br. 141, travanj 2020.

ESCMID webinari

Na slijedećim linkovima možete pronaći već održane i buduće webinare u organizaciji ESCMID-a.

COVID-19 / Primjena zaštitne opreme

Edukacija zdravstvenog osoblja o primjeni osobne zaštitne opreme pri radu s bolesnicima s COVID-19 infekcijom.

Dragi prijatelji,

Pozdravljam vas u ime Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora (HDIB HLZ).
Ovih dana se susrećemo s izazovom koji pred nas stavlja COVID-19 infekcija.
Želimo da budete educirani, zaštićeni i sigurni u radu sa COVID-19 bolesnicima. Stoga smo snimili video prezentaciju oblačenja i skidanja osobne zaštitne opreme za COVID-19. Ova prezentacija je namijenjena svima koji skrbe za COVID-19 bolesnike, uključujući i intenziviste koji rade invazivne zahvate.

Želim Vam uspjeh u radu.

Od srca,

Doc. dr. sc. Marija Santini
Predsjednica HDIB HLZ
Infektolog
Subspecijalist intenzivne medicine

Preporuke

Kratki vodič za korištenje maski za cijelo lice tijekom pandemije COVIDa – 19

Hrvatska ljekarnička komora u suradnji sa kolegom Friščićem, voditeljem bolničke ljekarne u Zaboku, snimila je edukcijski video sa uputama o stavljanju maske, dezinfekciji, skidanju i lakšem disanju kod nošenja.