Postani član

Poštovana kolegice ili poštovani kolega,
Zahvaljujemo što ste odlučili pristupiti Hrvatskom društvu za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora. To je prilika za zajedničko učenje, izmjenu iskustava i druženje.
Članom Društva može postati samo član HLZ-a. Ako ste član HLZ-a, molim vas popunite pristupnicu za Hrvatsko društvo za infektivne bolesti.
Članarina u Društvu iznosi 19,91 € / 150,00 HRK godišnje.
Uplatu, molim Vas, izvršite na račun HLZ-a pri Zagrebačkoj Banci, IBAN; HR7423600001101214818 s pozivom na broj 268-11 (članarina HDIB).
Popunjenu i vlastoručno potpisanu pristupnicu te kopiju uplatnice za članarinu u HDIB-u molim Vas predajte tajniku Društva dr.sc. Nevenu Papiću ili skeniranu pristupnicu zajedno s uplatnicom uputite na mail papic.neven@gmail.com.

Dokumente možete poslati i poštom na:
dr.sc. Neven Papić
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb

Radujemo se što ćemo surađivati s Vama!
U ime Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora
Predsjednca
Doc. dr. sc. Marija Santini

O članstvu

Članstvo u Stručnom društvu može biti redovito, pridruženo i počasno.
Redovitim članom Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora može postati mogu biti samo liječnik s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili liječnik iz inozemstva s državljanstvom Republike Hrvatske koji je ujedno i član krovne udruge – Hrvatskoga liječničkog zbora.
Pridruženi članovi su liječnici iz inozemstva koji nemaju državljanstvo Republike Hrvatske. Pridruženi članovi mogu biti stručnjaci s visokom stručnom spremom iz zemlje i inozemstva, koji nisu liječnici, a djeluju na području djelovanja Stručnoga društva, u zdravstvenoj djelatnosti ili su znanstvenici iz područja medicine i srodnih struka.
Počasnim čanom Stručnog društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelovanja Društva.
Članstvo u Stručnom društvu prestaje istupanjem iz članstva po vlastitoj želji, smrću člana, prestankom članstva u HLZ-u, neplaćanjem članarine HLZ-u najmanje godinu dana, a nakon pisane opomene, neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene, isključenjem člana odlukom Skupštine HLZ-a i odlukom Skupštine stručnog društva HLZ-a zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije ili nepridržavanja drugih odredaba Statuta, pravomoćnom odlukom Suda časti HLZ-a.

Prava i dužnosti članova

  • pridržavati se načela medicinske etike i deontologije te svojim postupcima i radom ne narušavati ugled Stručnog društva, HLZ-a i liječničkog poziva,
  • razvijati i usavršavati svoje znanje,
  • objavljivati svoje znanstvene i stručne radove u publikacijama Stručnog društva i HLZ-a,
  • birati i biti biran u tijela Stručnoga društva,
  • davati prijedloge i primjedbe na rad Stručnog društva i njegovih tijela,
  • podnositi žalbe i prigovore u slučajevima predviđenima Pravilnikom Stručnog društva i Statutom HLZ-a,
  • pravo je članova da Stručno društvo štiti njihov moralni ugled i materijalni položaj,
  • dužnost redovitog plaćanja članarine HLZ-u i Stručnom društvu,
  • koristiti se olakšicama na skupovima u organizaciji Stručnoga društva ili HLZ-a,
  • učlanjivati se u međunarodna i inozemna medicinska društva sa svim pravima i dužnostima koja iz toga proistječu.