VAŽNO: Odlukom Kriznog stožera preporučeno je da se otkažu svi skupovi s više od 100 sudionika, čega se i mi moramo pridržavati

 

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska 8, Zagreb

Subota, 14.3.2020.

Program i prijave…