Program…
knjiga sažetaka…

Vrijeme i mjesto održavanja:
16.3.2019., Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb


“Rad s infektivnim bolestima je poput dobrog krimića, zahtijeva vještinu prikupljanja indicija, ciljanog traganja za
dokazima da bismo otkrili krivca u mnoštvu sumnjivaca i izručili ga pravdi antimikrobne terapije.“, 
S. Rakušić, specijalist infektolog

 

Poštovani,
Pozivamo Vas da nam se pridružite na trećem simpoziju “Najčešći infektivni sindromi” u organizaciji Sekcije mladih Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a. Cilj ovog simpozija jest upoznati Vas s najnovijim spoznajama o mogućnostima dijagnostike i liječenja najčešćih infektivnih sindroma koje susrećemo u svojoj praksi. Pokušat ćemo odgovoriti na kliničke nedoumice, pokazati Vam relevantne smjernice za dijagnostičku obradu i praćenje te kako izbjeći najčešće pogreške u liječenju infektivnih bolesti. Rastuća rezistencija na antibiotike predstavlja važan javnozdravstveni problem te sve češće dovodi do neuspjeha liječenja. Za liječenje infektivnih bolesti ključna je odgovarajuća i pravovremena antimikrobna terapija dovoljno dugog trajanja, a u nekim slučajevima podjednako je važan i
izostanak iste.

Tijekom simpozija odgovorit ćemo na pitanja vezana uz najčešće pogreške u propisivanju antimikrobne terapije s osvrtom na moguće nuspojave, kontraindikacije i interakcije s drugim lijekovima. Prikazati ćemo najvažnija hitna stanja u pedijatrijskoj infektologiji, pokušati odgovoriti na pitanja kako prepoznati teško bolesno dijete koje zahtjeva hitnu bolničku skrb, kako predvidjeti komplikacije, s posebnim naglaskom na meningokoknoj bolesti, invazivnim pneumokoknim bolestima, streptokoknom i stafilokoknom toksičnom šok sindromu, kao i infekcijama središnjeg živčanog sustava. Osvrnut ćemo se i na novosti u kalendaru cijepljenja te pojavnosti bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, kao i nuspojave i kontraindikacije za cijepljenje. Infekcije u trudnica zbog svojih specifičnosti zahtjevaju drugačiji dijagnostičkoterapijski pristup pa ćemo Vam kroz primjere pokazati najčešće infektivne bolesti koje susrećemo u navedenoj populaciji.

U drugom dijelu simpozija pokazat ćemo na našim kliničkim slučajevima najčešće zoonoze koje se javljaju u našem okruženju (uključujući leptospirozu, mišju groznicu, krpeljima i komarcima prenosive bolesti, tetanus), te postupak obrade i liječenja bolesnika s pneumonijom u izvanbolničkoj sredini kao i novosti u dijagnostici i liječenju uroinfekcija. Spolno prenosive bolesti rastući su problem, a preko naših iskustava pokazat ćemo Vam protokole za dijagnostiku i
liječenje istih, uključujući klasične spolno prenosive bolesti, ali i virusne hepatitise i HIV infekciju. Pokazati ćemo i naša iskustva u preekspozicijskoj i postekspozicijskoj profilaksi HIV infekcije. Cilj nam je konkretno odgovoriti na navedene probleme, pa ćemo odabrane teme prikazati kroz prikaze bolesnika liječenih u našoj Klinici. Ovaj simpozij je namijenjen zdravstvenim djelatnicima raznih specijalnosti, a posebice liječnicima primarne zdravstvene zaštite kojima se bolesnici i najčešće prvo javljaju.

prof. dr. sc. Bruno Baršić
Hrvatsko Društvo za Infektivne Bolesti HLZ-a
predsjednik

dr. sc. Neven Papić
Sekcija mladih HDIB HLZ-a
predsjednik