Webinar: COVID 19 i Clostridioides difficile – optimalizirajmo liječenje

27. travnja 2021. u 19 h Organizator: HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA INFEKTIVNE BOLESTI SEKCIJA ZA CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE I OSTALE GASTROINTESTINALNE INFEKCIJE PROGRAM Nikolina Bušić, Mirjana Balen TopićEpidemiologija Clostridioides difficile infekcije – posebnosti tijekom COVID 19 pandemije Mirjana Balen TopićPatogeneza i liječenje Clostridioides difficile infekcije Vera ŠkecUloga medicinske sestre u spriječavanju širenja Clostridioides difficile…

4. Simpozij webinar – Najčešći infektivni sindromi u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite

08.05.2021. Organizator: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za infektivne bolesti, Sekcija mladih PROGRAM Moderatori: prof.dr.sc. Josip Begovac i dr. Vedran Stevanović 10:00Uvodna riječdoc.dr.sc. Marija Santini 10:10 – 10:30Principi antimikrobne terapije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Gdje najčešće griješimo?predavač: dr. med. Ljiljana Lukićmentor: dr. med. Viktor Kotarski 10:30 – 10:40Pitanja&Odgovori (prikaz sponzora) / moderatori 10:40 – 11:00Bolesnik…