Simpozij u povodu dana AIDS-a

Hrvatski liječnički zbor Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a Hrvatsko društvo za putničku, tropsku i migracijsku medicinu HLZ-a organiziraju SIMPOZIJ U POVODU DANA AIDS-a 29. studenog 2019. Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8…