Bolesnik s virusnim hepatitisom u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite

Zagreb, 25. studeni 2017., Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević», Zagreb Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za infektivne bolesti, Sekcija za virusni hepatitis i Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević» organiziraju tečaj: BOLESNIK S VIRUSNIM HEPATITISOM U ORDINACIJI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Voditelj tečaja: Prof. dr. sc. Adriana Vince Predavači: Davorka Dušek Oktavija Đaković-Rode Tajana Filipec-Kanižaj Ivan Kurelac Neven Papić…

Dan Frana Mihaljevića 2017.

9.12.2017., Klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“, Dvorana Fališevac, Mirogojska 8, Zagreb PROGRAM ZA DAN FRANA MIHALJEVIĆA 2017. GODINE Tema:“Sto godina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ 10 – 10.30 Otvorenje i pozdravi 10.30 – 11.00 Marijan Klarica Sto godina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 11.00 – 12.00 Bruno Baršić Moje najdraže predavanje 12.00 – 12.30…