Simpozij “NOhep” – Eliminirajmo hepatitis, Zagreb, 28.7.2017.

Simpozij NOhep je za sve Pridruži se NOhep kampanji i zaustavi stigmatizaciju i diskriminaciju Organizatori: Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević» Hrvatski liječnički zbor – Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) European Liver Patients Association (ELPA) Udruga liječenih…